Služby

stručný přehled našich možností

Nabídka našich služeb se za dobu naší existence neustále přizpůsobuje tržní poptávce. Zabýváme se jak samotnými grafickými návrhy, tak jsme schopni v rámci outsourcingu zabezpečit prakticky veškeré in i out aktivity, předcházející či navazující naší práci. Od marketingového poradenství až po dodávku zakázky na klíč. Vše samozřejmě v plynulé součinnosti s našimi ověřenými dodavateli a vámi, klienty

PACKAGING DESIGN

kompletní návrhy boxů, dóz, tub, etiket, sleevů, kelímků, prodejních vzorků a ostatních přebalových materiálů

POS A POP KAMPANĚ

kompletní návrhy výstavních expozic, prodejních stojanů
a trayů, ostrovů, totemů, lightboxů, roll-upů, bannerů, lišt, wobblerů a ostatních materiálů

CORPORATE DESIGN

Kompletní návrhy značky,

firemních a propagačních tiskovin, malé firemní architektury, office a web prezentací

A

B

C

WEB A MAIL PREZENTACE

kompletní design webových stránek, tvorba web bannerů, jednoduchých web animací, buttonů, infografiky a direct mailů

3D VIZUALIZACE A PANO

kompletní tvorba 3D modelů expozic, packagingu, POS/POP materiálů s možností statického nebo 3D pano výstupu

 PREZENTACE A ŠABLONY

Kompletní návrhy prezentací, šablon a merkantilu v MS Office včetně PREZI prezentací.

D

E

F

vstup na VIACLOUD

vstup na VIAMAIL

vaše spokojenost, naše odměna